Padli v První světové válce

- jména zachovány na náhrobcích ve fromě inskripce -


polski ceština pусский english deutsch francais português

Aktuality:

Příjmení: 74895
Míst: 3621
Fotogrfií: 7358
aktualizace: 28.08.2021

Jména padlých:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z ?

Rozmístění:

Místa:
vojvodstvími
abecedně

Naposledy dodáno:

28.08.2021
Becherov (Słowacja)
Chmeľová (Słowacja)
Stebnik (Słowacja)
Zborov (Słowacja)

23.08.2021
Ludźmierz II (małopolskie)
Olbrachcice (opolskie)
Przechód (opolskie)

21.08.2021
Brzezinki (świętokrzyskie)
Trzebinia (małopolskie)

16.08.2021
Inwałd (małopolskie)
Rzyki (małopolskie)

29.05.2021
Wrocław-Brochów (dolnośląskie)

23.05.2021
Grabnik I (warmińsko-mazurskie)
Grabnik II (warmińsko-mazurskie)

12.05.2021
Szarek (warmińsko-mazurskie)

06.05.2021
Bartosze II (warmińsko-mazurskie)

15.03.2021
Kałusz (Ukraina)

Různé:

- Výročí -
- Seznam pluků -
- Statistika -
- Historie -
- Odkazy -

Zásady indexace:

 • Seznam obsahuje jména padlých ve formě iskripcí na náhrobcích v době válečných událostí v letech 1914-18.
 • Jsou to jak jména vojáků bojujících armád, ale také civilních osob. Mezi vojáky můžeme najít mnoho Poláků, kteří zůstali včleněni do cizích armád. Z tohoto důvodu pojmenování hřbitova jako "německý" neznamená, že jsou tam pochovány pouze osoby německé národností.
 • Index zahrnuty hřbitovů a pamětních míst v polských hranic.
 • Z důvodu, že u velkého množství náhrobků z tohoto období dochází k postupné destrukci, jejich indexace je jedinou cestou k zapamatování aspoň několika jmén. Jmén vojáků padlých daleko od svých domovů a svých rodin, které do dnešních dnů nejsou schpny určit místo pohřbení. Vojáků, ktečí ač byli poláky, bojovali ve všech okupačních armádách.
 • Index se vztahuje rovněž ke jménům Poláků, jako i vojáků jiných národností. Pamatujme, že před smrtí jsme si všichni rovni, nezávisle na uniformě, kterou nosíme. My dnes ochraníme německá nebo ruská jména před zapomněním a zítra tak někdo udělá ve vzdálených koutech Evropy se jmény Poláků.
 • Tato základna je postupně rozšiřována o informace, které pocházejí z náhrobků vojáků, jakož i o informace, které pocházejí z historických zpracování. Je nutno pamatovat, že inskripce, která dnes určuje personálie pohřbeného vojáka, může brzy přestat existovat a současně s ní odejte také paměť o padlých.
 • Stránka obsahuje jednoduchý vyhledavač. Je třeba míti na zřeteli, že polská jména byla často znetvářena, proto může být hledání informaci o hledaném padlém ztíženo.
 • V několika případech jsme uvedli informace z pamětních desek, které se nacházely v pohraničí. Umístěna tam jména se týkají okolních obyvatel, takže částečně se vztahují k dnešnímu prostoru Polska.
 • Jestli jste objevili nějaké chyby nebo nesrovnalostí, prosíme velmi, aby jste nám je zasignalizovali.
 • Při indexasi nám můžete pomoci

  Když narazíte na vojenský hřbitov z doby 1. světové války anebo na desku, která připomíná smrt okolních obyvatel v tomto období, sepište tyto informace v Excelu w následujícím pořadí:

  Příjmení Jméno Vojenská hodnost/
  Národnost
  Jednotka Datum smrti (rrrr-mm-dd) Místo smrti Místo pohřbení Lokalizace
  (hřbitov vojenský/
  farní)
  Vojvodství Datum narození Místo narození Poznámky

  Stáhněte si například tabulka v Excelu

  Většinou je množství informací o padlém nepatrná, nanejvýš "úsporná", avšak vždy je velmi cenná. Tyto informace w podobě tabulky kalkulační listini můžete poslat na adresu: Witold Mazuchowski s cílem uveřejnění jí v Indexu. Jestliže na hřbitově se nenacházejí inskripce, které identifikují pohřbené tam vojáky, prosíme o zaslání rovněž takové informace.

  Výskyt na základě rozvoje obce není záruka, že veškeré shromážděné informace z této oblasti. Může se stát, že tyto památky z období 1914-18 je více. Takže prosím podívejte do "Hřbitovy a místa paměti" z jakéhokoliv pramene a veškeré informace, údaje o výskytu dalších zdrojů.

  Každá informace je cihlou, která vybuduje obrovský projekt. Projekt, který nám vrátí pamět o lidech, nejen o vojácích, ale také o otcích, bratrech, synech, kteří zahynuli na valečném poli.


  Pozor! Materiály na této stránce jsou výhradně majetkem autorů stránky a skupiny spolutvůrců projektu.Jestliže nepocházejí z míst dostupných v síti, co je každopádně zaznamenáno v pramenech.
  Jakékoliv rozmnožování materiálů,využívání informací ze základny w celku nebo části,tisk fotografií, vyžaduje souhlas majitele stránky nebo autora materiálu nebo fotografie.
  Základna má sloužit internetovému společenství pro nekomerční účely.

  Ve vytváření základny pomáhají


  Zakladatel projektu: Waldemar Fronczak
  Řízení služeb a projektů: Witold Mazuchowski
  © 2007