Wieprz


Retour a la page principale

Localisation:wieś, gm. Wieprz, pow. wadowicki
Voir aussi: mapa.szukacz.pl
Catégorie:Tablica pamiątkowa
Déscription:

bientôt

Elaboration:Jakub Kania
La date
d'actualisation:
2018-08-26
Noms: 23

Nom
Prénom
Grade militaire/
Nationalité
Division
La date du décčs
(aaaa-mm-jj)
Le lieu du décčs
La date de naissance
Le lieu de naissance Remarques
ŻUREKJÓZEF------ -
WRÓBELKONSTANTY------ -
WAWAKJÓZEF------ -
TUREKJÓZEF------ -
SORDYLIGNACY------ -
SKORUPAMICHAŁ------ -
SERWINKAROL------ -
PŁONKAKAROL------ -
POLAKJAN------ -
PIECZARKALUDWIK------ -
NAJBORTOMASZ------ -
MAZGAJFRANCISZEK------ -
MAZGAJJÓZEF------ -
KRUPNIKWŁADYSŁAW------ -
KNAPIKFRANCISZEK------ -
KNAPIKWŁADYSŁAW------ -
KIERPIECWŁADYSŁAW------ -
HYŁKOJAN------ -
CINALJAN------ -
CIBORN.------ -
BRYZEKANTONI------ -
BRYZEKJAN------ -
BIELENINFRANCISZEK------ -


Retour a la page principale