Sobota


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lwówek Śląski, pow. lwówecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - pomnik
Opis:

Cmentarz zniszczony, otoczony kamiennym murem, zaniedbany i zarośnięty krzakami. Porozbijane płyty nagrobne. Pomnik zachowany w dobrym stanie.

Opracowanie:Aneta Kaczmarek, Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-03
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KRALIKWIZENTI--1918-11-26--- -
PYGANKOWFIEODOR--1918-11-26-1890-10-08- -
ZIGANKOWFEODORRUSSISCHER KRIEGSGEFANGENER-1918-11-29--- -


Powrót do strony głównej