Nawino


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Białogard, pow. białogardzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Obelisk
Opis:

Pomnik znajduje się na nieużywanym cmentarzu wiejskim. Do kamiennego pomnika, wykonanego z jednorodnej bryły kamienia polego była przytwierdzona metalowa tablica z nawiskami poległych. Obecnie pomnik jest przewrócony a tablica znajduje się w lapidarium na cmentarzu w Białogardzie.

Opracowanie:Beata Zbonikowska, Warcisław Machura,