Łabędzie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Drawsko Pomorskie, pow. drawski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Obelisk zlokalizowany przy miejscowym kociele.

Opracowanie:Beata Zbonikowska
Data danych:2008-02-17
Nazwisk: 43

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
?ÖWLERFRANZGEFR.----- -
ACHTERBERGHERMANNLDWHRM.----- -
ALBRECHTHERMANNLDWHRM.----- -
BACKHAUSPAULMUSK.----- -
BARZHERMANNLDSTRM.----- -
BERWALD?GREN.----- -
BERWALDKARLGEFR.----- -
BERWALDTPAULLDSTRM.----- -
BINKEPAULMUSK.----- -
BORCKE RIENOW VSTEFFENRITTMEISTER----- -
BORKPAULMUSK.----- -
BRANDTGUSTAVRES.----- -
BRANDTHERMANNLDSTRM.----- -
BRANDTOTTOMUSK.----- -
CAROWWILHELMMUSK.----- -
DOPKEWILHELMLDSTRM.----- -
FRÖMMINGPAULGREN.----- -
FURSTENANWALTERKAN.----- -
HOHENSTEINGEORGLDSTRM.----- -
HÖPFNERFRANZMUSK.----- -
INNDRE?ARTURGREN.----- -
INNDRE?PAULERS.RES.----- -
KANNENBERGGUSTAVKAN.----- -
KANNENBERGHERMANNLDSTRM.----- -
KUNDEPAULLDWHRM.----- -
LEISTIKOWFRANZUTFFZ----- -
LEMKEGUSTAVLDSTRM.----- -
MAR?UARDTOTTOVFWBL.----- -
MIELKEFRANZRES.----- -
MITTELSTÄDTHERMANNUTFFZ.----- -
PETERKEHERMANNGARDEGREN.----- -
PLAMANNHERMANNMUSK.----- -
POPPHUGOSCHUTZE----- -
RAATZHERMANNGREN.----- -
RAATZRICHARDGARDEFÜS.----- -
RADTKEALBERTLDWHRM.----- -
SACKHERMANNERS.RES.----- -
SACKRICHARDRES.----- -
SASSFRANZUTFFZ.----- -
SCHIMMELPFENINGALBERTLDSTRM.----- -
STACHPAULMUSK.----- -
URBANALBERTERS.RES.----- -
WESTPHALWILHELMGEFR.----- -


Powrót do strony głównej