Andrychów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Andrychów, pow. wadowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz komunalny
Opis:

Na cmentarzu komunalnym przy ul. Beskidzkiej znajdują się kwatery poległych żołnierzy. Na grobach nie zachowały się dane pochowanych poległych - uzupełniono je w oparciu o Żródła archiwalne: Drogi mieszkańców Ziemi Andrychowskiej do niepodległości, Andrychów 2018, s. 81n

Pośrodku cmentarza posadowiono obelisk z dwoma tablicami i napisem " Ku wiecznej pamięci poległym o wolność Ojczyzny w latach 1914-1921" wraz z nazwiskami i miejscowością.
Tablice te uroczyście poświęcono i odsłonięto 15 sierpnia 1939r. przy kapliczce św. Floriana w Rynku. Tablice zawierały 89 nazwisk żołnierzy z gminy Andrychów, a także Nidku, Wieprza i Głębowic. Na początku każdej z tablic znajdował się napis: „Ku wiecznej pamięci poległym w walkach o wolność Ojczyzny w latach 1914-1921”, zaś na końcu jednej i drugiej napis „ufundowało społeczeństwo Andrychowa i okolic staraniem Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, poświęcono i wmurowano w dniu obchodów 20-lecia istnienia Związku – 15 sierpnia R.P. 1939”. Tablice te, umocowane na hakach na drzwiach miały być wmurowane w ściany kapliczki. Ukryte na cmentarzu przez grabarza Grządziela, przeczekały cały okres okupacji niemieckiej. Po wojnie w latach 50-tych na Cmentarzu Komunalnym został wzniesiony kamienny obelisk, w który wmurowano zachowane w dobrym stanie historyczne już tablice. (Źródło: Miejsca Pamięci w Gminie Andrychów. Spacerownik, Andrychów 2015)

Opracowanie:Jakub Kania, Maria Odrowąż
Data danych:2008-08-23
Nazwisk: 109

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ALLEXJANSZEREGOWYK.U.K. L.I.R. 24/1K RES.1915-01-05--PAVLICE grób
ASCHLIGNAC WILHELMSTRZELECK.U.K. L.I.R. 3/7K1914-12-08--HŘICHOVICE (DOMAŽLICE) grób
BĄKOWSKIJ.-----ANDRYCHÓW pomnik
BALCARCZYKS.-----ANDRYCHÓW pomnik
BENKERJANSZEREGOWYK.U.K. L.I.R. 2/7K1914-12-07JAROSŁAW1893ALTKINSBERG grób
BEREZOWSKIEMILIANSZEREGOWYK.U.K. L.I.R. /3K, 215B1915-01-02--- grób
BIZONA.-----TARGANICA pomnik
BOGUNIAA.-----INWAŁD-NIDEK pomnik
BORGOSZA.-----ANDRYCHÓW pomnik
BROŻENAL.-----ANDRYCHÓW pomnik
BRYZEKJANPPR.----WIEPRZ pomnik
BURYFR.-----ANDRYCHÓW pomnik
BURYFR.-----SUŁKOWICE pomnik
ĆWIERTKAA.-----ANDRYCHÓW pomnik
DUŻNIAKJ.-----WIEPRZ pomnik
FRAŚFR.-----ANDRYCHÓW pomnik
FRAŚK.-----ANDRYCHÓW pomnik
GAJCZAKA.-----ROCZYNY pomnik
GAJCZAKJ.-----ANDRYCHÓW pomnik
GIBASJ.-----ANDRYCHÓW pomnik
GIBASK.-----ANDRYCHÓW pomnik
GIERAŁTOWICZ------TARGANICA pomnik
GOLECWOJCIECHCYWIL, WOŹNICAK.U.K. F.A.R. /3K1914-11-26--- grób
GONDKOJ.-----ANDRYCHÓW pomnik
GÓRNYJ.-----ANDRYCHÓW pomnik
GREGORJOSEPHSZEREGOWYK.U.K. I.R. 21/2 RES.1914-12-16--- grób
GROCHOWSKIFR.-----INWAŁD pomnik
GRUBERKARLSZEREGOWYK.U.K. I.R. 49/16K1915-01-22--ST. PETER IN DER AU grób
GUSTAFIAKA.-----ANDRYCHÓW pomnik
GWODZIEWICZWŁ.-----ANDRYCHÓW pomnik
JANECZKOWŁ.-----ANDRYCHÓW pomnik
JOŃCZYWOJCIECH-----ANDRYCHÓW pomnik
JURATOMASZPLUTONOWYK.U.K. I.R. 311916-04-08CIESZYN1872SUŁKOWICE grób
KAPLICZTEODORSZEREGOWYK.U.K. L.I.R. 201916-12-10--DYTKOWCE grób
KARCZFR.-----ANDRYCHÓW pomnik
KARCZJ.-----ROCZYNY pomnik
KARKOSZKAJ.-----ROCZYNY pomnik
KASINEKA.-----INWAŁD pomnik
KIBIELSKIA.-----INWAŁD-NIDEK pomnik
KIERPIECJ.-----INWAŁD pomnik
KIERPIECM.-----INWAŁD pomnik
KISZKAW.-----SUŁKOWICE pomnik
KOFINST.-----ANDRYCHÓW pomnik
KOLBERJ.-----INWAŁD pomnik
KOMENDERAFR.-----ANDRYCHÓW pomnik
KOMENDERAJ.-----ANDRYCHÓW pomnik
KOŚCIUKLUKASSZEREGOWYK.U.K. I.R. 801915-01-20--- grób
KRATINOJÓZEFSZEREGOWYK.U.K. I.R. 28/11K1914-11-23--ŘISUTY grób
KRÓLICZEKF.-----ANDRYCHÓW pomnik
KRYSTIANJAN-----ANDRYCHÓW pomnik
KUWIKJ.-----ANDRYCHÓW pomnik
KUMAJ.-----ROCZYNY pomnik
LEGIENFR.-----ZAGÓRNIK pomnik
LIENERTEMILKANONIERK.U.K. F.H.R. 13/21915-01-17--LUŽICE grób
LIGUSJ.-----ANDRYCHÓW pomnik
MAGIERAJAN-----ANDRYCHÓW pomnik
MAREKJ.-----SUŁKOWICE pomnik
MAREKJAN-----SUŁKOWICE pomnik
MAZUREKJ.-----ANDRYCHÓW pomnik
MAZUREKP.-----ANDRYCHÓW pomnik
MIGDAŁEKLEOPOLD-----ANDRYCHÓW pomnik
MRZYGŁODJ.-----INWAŁD pomnik
NAVRATILALOISSZEREGOWYK.U.K. L.I.R. /2K, 3B1915-03-10--RAGNITZ grób i pomnik
NIEDZIÓŁKAA.-----INWAŁD pomnik
NOWAKA.-----ZAGÓRNIK pomnik
NOWAKFR.-----WIEPRZ pomnik
NOWAKM.-----INWAŁD pomnik
NOWAKJANSZEREGOWYK.U.K. I.R. 14/5 KOL. ZAPROWIANTOWANIA1914-11-25--- grób i pomnik
OBREMTIMOTIEVSZEREGOWYK.U.K. I.R. 1/1K1915-01-07--BORANOVIĆI grób
OKRZOSA.-----ANDRYCHÓW pomnik
OKRZOSA.-----TARGANICA pomnik
OSSOWSKIA.-----SUŁKOWICE pomnik
OSSOWSKIW.-----SUŁKOWICE pomnik
PABIŚFR.-----ANDRYCHÓW pomnik
PAJAKK.-----ANDRYCHÓW pomnik
PALHUBERPIOTRSZEREGOWYK.U.K. L.I.R. 31914-12-17--- grób
PAŹDZIORAI.-----ANDRYCHÓW pomnik
PERENSKIVENZELORDYNANSK.U.K. L.I.R.29/1K1914-12-18--STARÁ POHŮRKA (CZECHY) grób
PERSIĆJOFTAUŁANU.R. 121914-12-13--- grób
POLAKJAN-----ANDRYCHÓW pomnik
PRAKTYKAHENRYKCYWIL, WOŹNICAK.U.K.1914-12-19--DEREWNIA grób
PRUSJ.-----ANDRYCHÓW pomnik
PŁONKAW.-----WIEPRZ pomnik
ROKOWSKIJ.-----ZAGÓRNIK pomnik
ROKOWSKIW.-----ANDRYCHÓW pomnik
RUSINEKM.-----ZAGÓRNIK pomnik
RYCHTERFR.-----ANDRYCHÓW pomnik
SCHULZMARCINKANONIERK.U.K. F.K.R.171914-12-23--- grób
SMAZAFR.-----ROCZYNY pomnik
SMOLECWŁ.-----INWAŁD pomnik
SOBECKIF.-----GŁĘBOWICE pomnik
STUGLIKJ.-----INWAŁD pomnik
SURMAJ.-----ANDRYCHÓW pomnik
SVACINAPIOTRSZEREGOWYK.U.K. I.R. 35/13K1914-12-12--- grób
SWAKOŃJ.-----ANDRYCHÓW pomnik
SWAKOŃJAN-----ANDRYCHÓW pomnik
SZLAGORM.-----ANDRYCHÓW pomnik
SZYMAŃSKIJ.-----INWAŁD-NIDEK pomnik
TALARA.-----ANDRYCHÓW pomnik
TYRLAKW.-----ANDRYCHÓW pomnik
WACIĘGAJ.-----GŁĘBOWICE pomnik
WALCZAKSTANISŁAWSIERŻANTK.U.K. I.R. 561915-03-08-1889BIAŁA grób
WALUSIAKJ.-----ANDRYCHÓW pomnik
WALUSIAKWŁ.-----ANDRYCHÓW pomnik
WIERCIMAKJ.-----WIEPRZ pomnik
WRÓBELJ.-----INWAŁD-NIDEK pomnik
ZIELIŃSKIJANPODPR.----ANDRYCHÓW pomnik
ŻYDEKM.-----SUŁKOWICE pomnik
ŻYWIOŁJAN-----ANDRYCHÓW pomnik


Powrót do strony głównej