Rudy I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kuźnia Raciborska, pow. raciborski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Kuźnia Raciborska-Rudy, róg ul. Dworcowej i Rogera, cmentarz parafialny pw. Marii Magdaleny.

Opracowanie:Konrad Krupa, Regina Rubiś-Bral, Krzysztof Sporny
Data danych:2009-05-18
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
CECHMANNSTANISLAUSSCHUTZE-1918-09-21Rudy1896-11-03Bargłówka lapidarium
OGONMATTHIASGRENADIER-1918-05-08Rudy1882-09-30Rudy lapidarium
SOBELFRANZGłówny Sekretarz Intendentury Wojskowej-1916-02-18-1869-10-18- mogiłą


Powrót do strony głównej