Mysłowice-Brzezinka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Mysłowice, pow. mysłowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz - kwatera wojenna
Opis:

Mysłowice-Brzezinka, ul. Cmentarna, stary cmentarz.
Mogiła zbiorowa 2 żołnierzy austro-węgierskich poległych w I wojnie światowej znajduje się wprost za kapliczką pod murem, jest zadbana.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2017-07-07
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
STEIHLMATH.INFANTERIST-1914-11-24--UNLOSH -
ZSACSEKJOS.INFANTERIST-1914-11-14--PRESSBURG -


Powrót do strony głównej