Rajcza


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rajcza, pow. żywiecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Rajcza, cmentarz parafialny.
Jest to kwatera wojenna kryjąca zwłoki żołnierzy – legionistów przebywających na leczeniu w miejscowym pałacu Habsburgów przekazanym dla wojska polskiego. W kwaterze pochowanych jest 261 żołnierzy którzy zmarli na choroby płucne od roku 1919. W 1997 roku odnowiono i odrestaurowano wszystkie krzyże i wykonano ogrodzenie wokół kwatery. Na cmentarzu znajduje się także zbiorowa mogiła ku czci zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta osób pomagających partyzantom pod koniec II wojny światowej oraz grób kapr. Kruka i st. szer. Kiszewy. Byli to żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza którzy polegli w 1946 roku. (za: www.rajcza.pl).

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2017-11-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej