Siewierz


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Siewierz, pow. będziński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Siewierz, ul. Kościuszki, skwer między Kościołem pw św. Macieja, a budynkiem dawnej Gminy.
Pomnik ku czci legionistów poległych w latach 1918-20.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2011-11-11
Nazwisk: 12

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
CAŁKA ANTONI ------ robotnik
GAWIŃSKI JAN------ robotnik
KOCOT IGNACY------ robotnik
KOLASIŃSKISTEFAN------ robotnik
KORUSIEWICZ IGNACY------ kupiec
KUBISA JAN------ ślusarz
KUZIOR LEON ------ kupiec
MIEDZIŃSKI FRANCISZEK------ robotnik
NOWAK ANTONI ------ robotnik
PYRZYKJULIAN ------ rzemieślnik
RUSEK BOLESŁAW------ student
ZARĘBA ANTONI ------ rymarz


Powrót do strony głównej