Monasterz


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Horyniec-Zdrój, pow. lubaczowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Obiekt znany jest także pod nazwami Monastyr, Monastyrz, Monaster.
Cmentarz wojenny znajduje się na zalesionym, wapiennym wzgórzu Monastyrz (381,5m n.p.m.) w pobliżu Gorajów (najwyższe wzniesienia po polskiej stronie Roztocza).
Jadąc drogą 867 z Hrebennego do Lubaczowa, należy w Werchracie skręcić w prawo, w drogę lokalną w kierunku Narola. Już za terenem zabudowanym, niemal na granicy lasu, odchodzi w prawo droga do Mrzygłodów. Po ok. 100 m trzeba skręcić z niej na lewo, w leśną drogę i dalej najlepiej kierować się oznakowaniami zielonego szlaku turystycznego im.Brata Alberta. Idąc cały czas pod górę mijamy po drodze ruiny dawnej pustelni brata Alberta i wapienne głazy pozostałe po zrujnowanym klasztorze. Teren dawnego monastyru porastają dzisiaj drzewa i krzewy, widać resztki kamiennego ogrodzenia. Po stojącej tam niegdyś cerkwi zostały jedynie fragmenty piwnic, stara, na wpół zasypana studnia i krzyż z tabliczką informacyjną, że w tym miejscu znajdowała się grecko-katolicka świątynia.
Podczas I wojny w pobliżu rozegrała się bitwa między wojskami rosyjskimi i austro-węgierskimi. Obok stojącej jeszcze wtedy cerkwi urządzono cmentarz wojenny, na którym pochowano poległych żołnierzy. Miejsce oznaczone jest tabliczką na drewnianym krzyżu o następującej treści: CMENTARZ AUSTRIACKO-NIEMIECKO-ROSYJSKI Z PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ W MONASTERZU.
Ślady mogił zatarły się. Zachowało się nieco krzyży wykonanych z piaskowca, stojących w kilku rzędach, z mało czytelnymi napisami w języku niemieckim. Na jednym z nich wyraźna inskrypcja: HIER RUHEN 3 RUSSISCHE SOLDATEN. Są też pordzewiałe krzyże żeliwne.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-03-15
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MUELLERKURTMUSKETER10 KOMP. REG.781915-??-??-1892-09-27- -
SCHMIDTHEINRICHMUSKETER10 KOMP. REG.781915-??-??-18?3.12.09- -
SEEBECKHIN.UNTEROFFIZIER10 KOMP.INF.REG.781915-06-26-1892.09.08- Lehrer


Powrót do strony głównej