Gościmiec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zwierzyn, pow. strzelecko-drezdenecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa Gottschimmerbruch.
Wioska o bardzo rozproszonej, typowo osadniczej zabudowie, położona 12 km na południe od Strzelec w dolinie Noteci, przy bocznej, lokalnej drodze będącej łącznikiem między drogą 157 (Zwierzyn-Goszczanowiec) a 154 (Nowe Kurowo-Trzebicz). Na początku XVIIIw była największą osadą w Pradolinie Noteci. Obejmuje swoim zasięgiem również dawne kolonie: Stare Trzcinno (Alt Schöningsbruch), Nowe Trzcinno (Neu Schöningsbruch) i Zarzeczyn(Fichtwerder). Po II wojnie przejściowo obowiązywała także nazwa Chocimiec.
Przy drodze, w niedalekiej odległości od kościoła stoi dawny pomnik poległych w I wojnie. Po 1945 r. przerobiono go na kapliczkę. Trzy ściany pokryte są nazwiskami, ale z uwagi na pomalowanie ich grubą warstwą srebrnej, olejnej farby - odczytać można obecnie jedynie pojedyncze litery i cyfry. Widać, że nazwiska umieszczane były chronologicznie. Dobrze widoczne są na jednej ze ścian cyfry 1917 i 1918, na drugiej 1914 i 1915. Prawdopodobnie obok dat śmierci i stopni wojskowych umieszczone są również daty urodzenia poległych.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-02-29
Nazwisk: 9

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
???NAD?S??AUGUST--1916-??-??--Gottschimmerbruch/ Gościmiec -
??NT??ROSTRICHARD--1918-09-??--Gottschimmerbruch/ Gościmiec -
BEING???-MUSKETER-1917-09-17--Gottschimmerbruch/ Gościmiec -
EB?HI??AN?KARLMUSKETER-1916-??-??--Gottschimmerbruch/ Gościmiec -
EIN??HINGER---1918-09-??--Gottschimmerbruch/ Gościmiec -
GÖHRINGERNSTMUSKETER-1916-03-10--Gottschimmerbruch/ Gościmiec -
SCH???IG??---1917-??-??--Gottschimmerbruch/ Gościmiec -
SCHR?IG??---1916-??-??--Gottschimmerbruch/ Gościmiec -
SCHULZERICHARD--1918-09-25--Gottschimmerbruch/ Gościmiec -


Powrót do strony głównej