Wymysłowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Strzelno, pow. mogileński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz rodzinny
Opis:

Wymysłowice nosiły wcześniej nazwę Gaj, a w II poł.XIXw. Moellendorff.
We wsi, na skrzyżowaniu dróg przy sklepie, należy skręcić w lewo, w kierunku lasu. Żółto znakowany szlak pieszy doprowadzi nas do byłej rodzinnej nekropolii założonej przez Ulrykę i Arnolda von Wilamowitza-Moellendorff.
Niegdyś był to starannie pielęgnowany, czworokątny cmentarz z aleją tuj amerykańskich i krzewami ozdobnymi sprowadzanymi z różnych zakątków świata.
Dziś trudno go znaleźć, widoczne są jedynie nieliczne , mniej lub bardziej zniszczone nagrobki. Wśród nich wyróżnia się wysoka ponad 2 m czworokątna stela, będąca obeliskiem grobowym Ulryka i Marii von Wilamowitz-Moellendorff. Na jednej ze ścian kamiennego obelisku widoczna jest portretowa płaskorzeźba Tycho von Wilamowitza-Moellendorffa. Z inskrypcji umieszczonej na obelisku wynika, że Tycho Moellendorff zginął i został pochowany w Iwanogorodzie (dzisiejszy Dęblin).
Na miejscu, oprócz kilku zachowanych kamieni nagrobnych ustawiono tablicę z informacją następującej treści: „CMENTARZ NIEMIECKI. Cmentarz rodziny von Wilamowitz-Moellendorff, założony w 1874 r. przez Ulrykę z d. von Calbo (1820-1874) i Arnolda (1813-1888), ówczesnych właścicieli Markowic i Wymysłowic. Założyciele spoczywają w krypcie grobowej razem ze swym najstarszym synem Hugonem (1840-1905), landratem inowrocławskim, naczelnym prezesem prowincji poznańskiej. Pod wielkim głazem narzutowym spoczywa zięć tegoż Klaus von Heydenbreck (1859-1935), autor dziejów Markowic. Przy steli z kamienia polnego, symbolicznego grobu dla Tycho (1885-1914), pochowane zostały prochy Ulrycha von Wilamowitz-Moellendorffa (1848-1931), światowej sławy znawcy literatury grecko-rzymskiej, jego żony Marii (1855-1936), córki wielkiego historyka Rzymu, noblisty Teodora Mommsena, a także ich syna Hermana (1887-1938). Obok członków rodziny von Wilamowitz-Moellendorff spoczywają tu liczni okoliczni Niemcy, m.in. 8 mieszkańców Markowic, którzy zginęli we wrześniu 1939r.” Wymysłowicka nekropolia przetrwała podobno dzięki zabiegowi umieszczenia na tujach amerykańskich tabliczek oznaczających je „prawem chronionymi pomnikami przyrody”.

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-03-08
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
WILAMOWITZ-MOELLENDORFF vonTYCHO--1914-10-15IVANOGROD1885-11-16- grób symboliczny


Powrót do strony głównej