Dziembowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kaczory, pow. pilski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Nazwiska znajdują się na tablicy pamiątkowej umieszczonej w kruchcie kościoła w Dziembowie.

Opracowanie:Wiesław Kledzik
Data danych:2008-03-09
Nazwisk: 27

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
CIĘŻKIANTONI--1918-06-08-1899-06-10- -
GAPIŃSKIJÓZEF--1918-03-29-1891-02-19- -
GAPIŃSKIMAKSYMILIAN--1915-06-05-1890-08-16- -
HEYMANNJAN--1915-05-23-1884-04-16- -
KAMIERCZYKBOLESŁAW--1918-10-07-1894-05-24- -
KAMIERCZYKFRANCISZEK--1914-09-15-1892-01-26- -
KIERUJJÓZEF--1920-07-26-1901-07-06- -
KIERUJLEON--1920-01-15-1901-01-19- -
KIERUJWACŁAW--1918-04-23-1899-09-05- -
KLEDZIKFRANCISZEK--1918-01-10-1897-07-09- -
KRUSZYŃSKIFRANCISZEK--1918-05-15-1892-09-16- -
LASEKJULIAN--1916-08-04-1887-01-07- -
OBROWSKIROMAN--1916-05-04-1887-05-16- -
PILARSKIFRANCISZEK--1918-10-19-1895-11-18- -
PIOSIKFRANCISZEK--1916-07-25-1895-10-01- -
PIOSIKJÓZEF--1915-09-18-1888-02-15- -
PIOSIKKONSTANTY--1917-03-24-1890-02-17- -
PLEWAJAN--1915-01-20-1892-01-02- -
RAINKAANTONI--1915-02-11-1888-07-21- -
RAJEKJÓZEF--1916-07-16-1890-03-04- -
WENDJAN--1915-06-21-1879-12-13- -
WENDWIKTOR--1915-03-15-1888-07-21- -
WIKAJÓZEF--1918-10-20-1896-02-17- -
WITWIKTOR--1918-04-05-1884-07-27- -
ZAŁACHOWSKICZESŁAW--1915-02-03-1893-05-31- -
ŁAPACZANDRZEJ--1920-09-03-1900-10-19- -
ŁAPACZJAKÓB--1915-09-03-1871-07-20- -


Powrót do strony głównej