Wysokie Koło


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gniewoszów, pow. kozienicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zlokalizowany po zachodniej stronie szosy Kozienice–Góra Puławska, po przeciwnej stronie cmentarza parafialnego.

Obiekt na planie prostokąta, z wejściem os strony szosy. Ogrodzony metalowymi i betonowymi słupkami, połączonymi łańcuchem. Na zakończeniu alejki centralnej brzozowy krzyż wysokości ok. 3 m. Przy krzyżu głaz z tablicą o treści:
TU SPOCZYWAJĄ
PO CIĘŻKICH WALKACH
W PAŹDZIERNIKU 1914 R.
POGODZENI W WIECZNYM ŚNIE
ŻOŁNIERZE ARMII AUSTRIACKIEJ
NIEMIECKIEJ I ROSYJSKIEJ
W KTÓRYCH – BEZ SWOJEJ
WOLNEJ WOLI – SŁUŻYLI POLACY
WIECZNY ODPOCZYNEK
RACZ IM DAĆ PANIE
SPOŁECZEŃSTWO GMINY
Po obu stronach krzyża centralnego dwa niższe brzozowe krzyże, łaciński i prawosławny. Pola grobowe niezaznaczone, obiekt porośnięty trawą. Przed wejściem tablica informacyjna z napisem:
CMENTARZ WOJENNY
W Wysokim Kole
Pan Krzysztof Menel w 1969 r. jako chłopiec odwiedził ten cmentarz i spisał dane z drewnianych krzyży, będących na zaniedbanym wówczas cmentarzu. Oto jego krótki opis: „Widok był przygnębiający. Cmentarz porastała trawa po pas. Gdzieniegdzie leżały resztki zmurszałych drewnianych krzyży. Starałem się z nich odczytać napisy. Były w języku niemieckim...”. Dziś napisy te już nie istnieją, lista nazwisk pochodzi z roku 1969. Oprócz wymienionych niżj 3 nazwisk, spisano wówczas następujące inskrypcje: "14 osterreichische Krieger, 8 russische Krieger, 21 russische Krieger".
W zbiorczych mogiłach spoczywają żołnierze armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej, którzy w październiku 1914 r stoczyli ciężkie boje o Twierdzę Dęblińską Wszystkie trzy armie biorące udział w walkach, były wielonarodowościowe, w których wbrew własnej woli służyli Polacy. W sojuszu z Austrią walczyli też Węgrzy, Słowacy, Czesi, Chorwaci, Bośniacy, natomiast w przymierzu z Rosją walczyli Serbowie. Cmentarz został założony w 1914 r. Żadna dokumentacja nie zachowała się, dlatego też trudno jest ustalić dokładną liczbę pochowanych. Przypuszczalnie szacuje się ją na kilka tysięcy osób.

Opracowanie:Krzysztof Menel, Mariusz Kwieciński - cmentarzewojskowe.pl, Tomasz Wajda
Data danych:2018-10-28
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
HARTMANNWIKTOROBLNL.I.R. 461915-07-23--- -
KACZMIERCZAKSTANISLAUS-L.I.R. 19 61915--- -
WARNKENDIETRICH-G.R.R. 251915--- -


Powrót do strony głównej