Pawlikowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pabianice, pow. pabianicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz leżący na skraju lasu. Zarośnięte alejki, wiatrołomy. Współczesna tablica informująca, że leżą tu żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej. Widać ślady dawnej konserwacji. Brak ogrodzenia. Słabe ślady mogił ziemnych. Współcześnie ustawione drewniane krzyże. Betonowe nagrobki nieczytelne.
Dane uzupełnione o informacje z Akt Gminy Górka Pabjanicka APŁ 170

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Witold Mazuchowski, Iwona i Mieczysław Łaptaszyńscy, Bogdan Miszczak
Data danych:2008-03-29
Nazwisk: 7

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ANGERMANNWILH.PODOFICER4 KLW BRES. KRES.BTL. 471914-12-04--- -
GANCHANS-R.J.R. 2231914-12-03--- -
KESSLERKARL-J.R. 91914-12-04--- -
MEINTZALFREDPODOFICER-1914-12-03--- Żyd, tablica zniszczona
TANTERREINHARD-REG.J.R. 91914-12-04--- -
TANTERWILLIAM-REG.J.R. 91914-12-04--- -
WIRTHAUGUST-R.J.R. 2231914-12-03--- -Powrót do strony głównej