Choroszcz II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Choroszcz, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Dwa miejsca na miejscowym cmentarzu parafialnym:
1) Mogiła zbiorowa 44 żołnierzy armii rosyjskiej. Obecnie nieczytelna na powierzchni cmentarza. Cechy terenu wskazują, że mogła znajdować się wzdłuż północno-zachodniego odcinka muru cmentarnego. Jednym śladem jej istnienia może być współczesne ogrodzenie wykonane z metalowych rurek, zwieńczone krzyżem prawosławnym. Prawdopodobnie, jakiś czas temu zostało ono przeniesione znad pierwotnej lokalizacji i ustawione pod murem.
2) Na ścianach kaplicy cmentarnej p.w. Ducha Świętego upamiętniono nazwiska parafian poległych w powstaniu styczniowym, I wojnie światowej oraz wojnie polsko-bolszewickiej. Lista nazwisk poległych z armii carskiej znajduje się poniżej.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-12
Nazwisk: 34

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
?ESKIANTONI------ -
ANISIEWICZBOLESŁAW------ -
BOŁTRUCZYKKONSTANTY------ -
GOGOLEWSKIANTONI------ -
HAJDOWSKIWOJCIECH------ -
HAJDUKSTANISŁAW------ -
IWASZCZUKMICHAŁ------ -
JEROŃCZYKJÓZEF------ -
KOŚCIUCZYKANTONI------ -
KOSSAKOWSKIADAM------ -
KRANCWINCENTY------ -
KUCZYŃSKIALEKSANDER------ -
MIKULSKIANTONI------ -
OKRUSZKOBRONISŁAW------ -
PANASSTANISŁAW------ -
POPKOJÓZEF------ -
RALICKIROMUALD------ -
ROGOWSKIALEKSANDER------ -
ROJECKIADAM------ -
SADOWSKISTANISŁAW------ -
SIERKOFRANCISZEK------ -
ŚLIWONIKFRANCISZEK------ -
SOKÓŁKONSTANTY------ -
ŚWISŁOCKI------- -
SZYMAŃSKIMICHAŁ------ -
TRYSKUĆANTONI------ -
WASILEWSKIFRANCISZEK------ -
WRÓBLEWSKIBRONISŁAW------ -
WRÓBLEWSKIWŁADYSŁAW------ -
ŻAKOWSKIBOLESŁAW------ -
ZALEWSKIPAWEŁ------ -
ŻENDZIANPIOTR------ -
ŁUCEJKOBRONISŁAW------ -
ŁUKASIEWICZWINCENTY------ -


Powrót do strony głównej