Czarkowy


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nowy Kroczyn, pow. buski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz jest położony za wsią, na wzniesieniu wśród pól, w kępie drzew przy drodze w kierunku Winiar, na południowy-zachód od przysiółka Żukowice. Zbudowany na planie trójkąta, dwoma bokami oparty o drogę i ścieżkę w parowie, otoczony żywopłotem. Na wprost wejścia pomnik, wzdłuż prawego boku kwatera z szeregiem płyt nagrobnych płasko leżących, na wprost której kwatera z drugim pomnikiem, podłużnie usytuowana przy drugim boku trójkąta. W lewym narożniku pojedyncza mogiła. Pomnik główny o wysokości ok. 6 m w formie schodkowej piramidki, betonowej zwieńczonej krzyżem z żelaznych rurek na podstawie z kamiennych bloków. Krzyż jest późniejszego pochodzenia. Z przodu skośnie leżąca płyta z napisem: "BOHATEROM POLEGŁYM", nad którym w wieńcu dębowym dwie daty: "1914 - 1939". Przed pomnikiem leżąca płyta z napisem: "GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNERZA" oraz płaskorzeźba krzyża "Virtuti Militari".
Na kwaterze wzdłuż prawego boku cmentarza 14 kamiennych płyt z wykutymi krzyżami, odznakami I Brygady Legionów Polskich "Za Wierną Służbę" oraz napisami: "NIEZNANY ŻOŁNIERZ I BRYGADY LEG. POL. POLEGŁ W 1914 R.". Na dziewiątej płycie od wejścia napis: "KAZIMIERZ ZACHARSKI ŻOŁNIERZ I BRYGADY LEG. PO. POLEGŁ 15 MAJA 1915 R.".
W Czarkowach był jeszcze inny cmentarz wojenny z lat 1914 - 1915. Pierwotnie obejmował kilkadziesiąt mogił z dębowymi krzyżami oraz duży, wspólny krzyż. Pochowano tu 251 żołnierzy armii rosyjskiej i 222 austro-węgierskej, ekshumowanych w 1937 roku i przeniesionych na cmentarz wojenny w Opatowcu.

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Tomasz Wajda
Data danych:2018-11-09
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ZACHARSKIKAZIMIERZ?I BRYGADA LEGIONÓW1915-05-15--- -


Powrót do strony głównej