Gródek


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gródek, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest 440 m na wschód od ulicy Szkolnej, na północno-wschodnim skraju lasu, na stoku doliny rzeki Supraśli. Pochowano na nim 62 żołnierzy armii niemieckiej i 30 żołnierzy armii rosyjskiej.
Ślady cmentarza zatarte, brak zachowanych mogił i inskrypcji

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej