Kamienna Stara


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest w lesie na północny zachód od wsi. Jadąc od Kamiennej Starej w stronę Jastrzębnej należy skręcić w leśną drogę w lewo, cmentarz jest ok. 400 m. dalej przy południowej krawędzi lasu. Dotarcie ułatwia przydrożny drogowskaz. Pochowano tu 87 żołnierzy rosyjskich poległych i zmarłych podczas walk na linii Biebrzy na początku 1915 roku. Spoczywają oni w ziemnych pojedynczych mogiłach z tabliczkami pulpitowymi, obecnie zupełnie nieczytelnymi. Wyróżnia się grób szeregowego w północno wschodnim narożniku cmentarza: metalowy krzyż, imienna tabliczka i ogrodzenie. Cmentarz jest w stosunkowo dobrym stanie, został odnowiony i ogrodzony. Przy drodze stoi tablica informacyjna

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2015-05-05
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ALEKSIEJEWIWANSZEREGOWY3 KOMP. 2 BAT. KOLEJOWY1915-06-04--TWER -


Powrót do strony głównej