Leśniki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tykocin, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła zbiorowa 28 żołnierzy carskich, poległych w 1915 r. położona jest w północnej części wsi, przy drodze polnej prowadzącej do zabudowań kolonijnych. Kopiec mogiły jest porośnięty samosiewkami dzikiej róży, malin i chwastami. Jedynym świadectwem pamięci o tym cmentarzu jest chylący się ku upadkowi drewniany krzyż ustawiony na szczycie kurhanu.
Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-19
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej