Kwitajny


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pasłęk, pow. elbląski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Obelisk
Opis:

Obelisk znajduje sie we wsi Kwitajny na skraju lasu, jest widoczny z drogi w kierunku Olsztyna. Elementy obelisku wykonane są z naturalnego kamienia, w którym wyryto 51 nazwisk oraz daty 1914 - 1918.

Opracowanie:Krystyna Wróblewska-Jakubowska
Data danych:2008-09-08
Nazwisk: 51

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
AHLANDAUGUST------ obelisk
AHLANDHERMANN------ obelisk
BARTELGUSTAV------ obelisk
BOLLAUGUST------ obelisk
CONRADFRITZ------ obelisk
DORITTKEOTTO------ obelisk
EICHLERADOLF------ obelisk
EICHLERHERMANN------ obelisk
ENDRUWEITRICHARD------ obelisk
FREITAGGUSTAV------ obelisk
FRIEDRICHHERMANN------ obelisk
FRIEDRICHKARL------ obelisk
GINSKIWILHELM------ obelisk
GOTTFRIEDAUGUST------ obelisk
HANKEFRITZ------ obelisk
HAUSTEINHERMANN------ obelisk
HELLERFRIEDRICH------ obelisk
HENNIGFRITZ------ obelisk
HILDEBRANDTGUSTAV------ obelisk
HOPPADOLF------ obelisk
KALMUSKARL------ obelisk
KALUKIENADOLF------ obelisk
KOSSKARL------ obelisk
KRAUSEOTTO------ obelisk
LANGERUDOLF------ obelisk
LEIDREITERBRUNO------ obelisk
LERBSFRIEDRICH------ obelisk
LIEDTKEFRITZ------ obelisk
LINDNERAUGUST------ obelisk
LINDNERGUSTAV------ obelisk
MARQUARDTERNST------ obelisk
MARXERNST------ obelisk
MIGGEKARL------ obelisk
MIGGEWILHELM------ obelisk
MILPETZAUGUST------ obelisk
MIXGUSTAV------ obelisk
NEUMANNEDUARD------ obelisk
PREUSSWILHELM------ obelisk
RACHGOTTFRIED------ obelisk
RACHGUSTAV------ obelisk
REKITTKEHERMANN------ obelisk
RESSFRIEDRICH------ obelisk
RODELKEPAUL------ obelisk
ROSSMANNKARL------ obelisk
SCHMIDTFRIEDRICH------ obelisk
SCHMIDTGUSTAV------ obelisk
SCHRÖTERFRIEDRICH------ obelisk
SIEBERTGUSTAV------ obelisk
STEINHANS------ obelisk
WEISSADOLF------ obelisk
WILLAUGUST------ obelisk


Powrót do strony głównej