Tykocin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Tykocin, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Na cmentarzu rzymskokatolickim, parafialnym znajdują się mogiły dwóch żołnierzy armii niemieckiej. Do 2016 r. na tykocińskim cmentarzu znajdowała się niewielka mogiła, uznawana za miejsce pochówku żołnierzy z czasów I wojny światowej. W 2016 r. oprawa grobu została wyremontowana, ale współczesna inskrypcja poświęcona jest żołnierzom poległym w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.
Brak zachowanych inskrypcji.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-21
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej