Odrzykoń I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wojaszówka, pow. krośnieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

W czasie Wielkiej Wojny wszyscy mężczyźni z Odrzykonia, dużej wsi położonej obok Krosna nad Wisłokiem, w wieku od 18 do 42 lat, a później i starsi do 50 roku życia (oprócz tych, którzy jako ochotnicy pośpieszyli do Legionów, wiążąc z nimi nadzieję na odzyskanie przez Polskę niepodległości), zostali przez zaborcę przymusowo wcieleni do wojska i służyli w armii cesarsko-królewskiej. W ciągu czterech lat wojny mieszkańcy Odrzykonia walczyli na froncie wschodnim w Lubelskim, w Karpatach i na Wołyniu, jak również na froncie włoskim oraz w Serbii i Albanii. Niestety, wielu zginęło.
Prezes Koła Młodzieży Kształcącej się (powstałego w czasie wakacji 1925 roku, do którego wstąpiła ponad połowa uczęszczających do szkół średnich młodych Odrzykoniaków), już na początku działalności tej organizacji zaproponował zbudowanie pomnika ku czci poległych w I wojnie światowej i w czasie walk o granice Niepodległej Rzeczypospolitej. Pomniki takie wznoszono w tym czasie również w sąsiednich wioskach: Wojaszówce, Ustrobnej i Białobrzegach. Rozpropagowano tę piękną ideę wśród mieszkańców Odrzykonia, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin poległych i rozpoczęto gromadzenie funduszy. Wpisowe członków Koła w wysokości 20 gr oraz składka miesięczna w wysokości 10 gr stanowiły zalążek funduszu budowy. Dla wzbogacenia kasy urządzano zabawy taneczne, festyny w zamku oraz przedstawienia teatralne na miejscowej scenie. Następnie zwrócono się o pomoc do Polonii odrzykońskiej w Lowell koło Bostonu w stanie Massachusetts. Odrzykonianie z USA przekazali na cel budowy kilkaset dolarów. Pomnik zdecydowano usytuować obok kościoła parafialnego, na starym cmentarzu przykościelnym.
Na prochach przodków, którzy żyli w okresie niewoli narodowej, mają teraz symboliczną mogiłę Ci Odrzykonianie, którzy złożyli ofiarę życia i walnie przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Nazwiska poległych został wyryte na oddzielnych blokach piaskowca. Na pomniku znajduje się 38 nazwisk ofiar wojny. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika, w której uczestniczyło licznie społeczeństwo Odrzykonia, odbyła się w lecie 1929 roku. Poświęcenia, po uroczystej mszy świętej, dokonał ksiądz Stanisław Jarek, brat jednego z poległych.

Opracowanie:Lidia M. Nowicka, W. Zawisza
Data danych:2008-03-12
Nazwisk: 36

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BARDZIKJAN------ -
BARDZIKWALENTY------ -
BLICHARCZYKSTANISŁAW------ -
BLICHARCZYKSZYMON------ -
BLICHARCZYKTOMASZ------ syn Wojciecha
DUDEKSTANISŁAW------ -
FILIPIGNACY------ -
FOLTAFRANCISZEK------ -
GRZYBAŁAFRANCISZEK---pod Gorlicami-- syn Wojciecha
GUZEKLUDWIK KAZIMIERZ--1919w okolicach Chyrowa-- syn Franciszka
JAREKJÓZEF---pod Gorlicami-- -
JUSZCZĘĆJAN------ -
JUSZCZĘĆSTANISŁAW------ -
JUSZCZĘĆSZYMON---pod Czerniowcami-- -
KRYGOWSKIJAN------ -
KRYGOWSKIWOJCIECH------ -
NAWROCKIALOJZY--1918-07-25wieś Odrzykoń1895-??-??- syn Stanisława
NAWROCKIFRANCISZEK--1920-08-01ranny pod Radzyminem zmarł w szpitalu na Pradze1896-11-29- syn Pawła, nauczyciel, pochowany na Powązkach w kwaterze legionowej B11, rząd 3, grób 26
NÓŻKAFRANCISZEK---zginął w Kutowcach-- syn Jana, prof. gimnazjalny
PANAŚFRANCISZEK------ -
RAŚFRANCISZEK---zginął na terenie Bośni-- zmarł przed 1915-03-15
SŁOMIANAJÓZEF------ -
TWARÓGJAN------ -
TYPROWICZSTANISŁAW------ syn Wojciecha
URBANEKFRANCISZEK------ syn Pawła
URBANEKJAN------ syn Pawła, uznany za zaginionego
URBANEKPIOTR------ syn Tomasza
URBANEKSTANISŁAW------ syn Pawła, prof. gimnazjalny
URBOWICZFRANCISZEK------ -
WILKJAKUB------ -
WILKWALENTY---zginął na terenie Węgier-- -
ZAJCHOWSKIJÓZEF------ -
ZAWISZAMICHAŁ------ -
ZYCHJAN------ -
ŁACHMARCIN------ -
ŁACHSTANISŁAW--1916-??-??Albania1896-??-??- pochowany na cmentarzu wojskowym


Powrót do strony głównej