Mnin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Słupia, pow. konecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - kwatery
Opis:

Mogiły żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim.
Jeszcze w latach osiemdziesiątych widoczne były mogiły zlokalizowane w środku cmentarza, na prawo od głównej alejki w kierunku muru ogrodzeniowego. Były widoczne w postaci trzech różnej długości rzędów. ( Szkic ). Zarośnięte były chaszczami, w których leżały trzy żeliwne krzyże z napisami:
- KRIEGSFRW. / HELMUTH / PEUTZ / L.J.R.23/6 K. / + 2.3.1915 - UNTOFF. / EMIL / HOLLATZ / L.J.R.9/8 K./ + 2.2.1915 - WEHRMANN / VIKSTRITT / MALLER / M.G.K.J.R.2/3 K. / + 20.12.1914
O ogrodzenie cmentarza były oparte dwa żeliwne krzyże z napisami:
- ERS. RES. / MAX / ANSORGE / L.J.R.23/4 K. / + 20.2.1915 - GEFREITER / PAUL / NETZEL / L.J.R.9/8 K. / + 23.1.1915
Spoczywa tu 69 żołnierzy armii niemieckiej, 11 austrowęgierskiej i prawdopodobnie 1 legionista. Pierwotnie mogiły zajmowały większy teren cmentarza i ciągnęły się od głównej alejki na prawo aż do ogrodzenia. Znajdowało się na nich sporo żeliwnych krzyży z napisami. Obecnie pierwotne rozplanowanie mogił zatarte nowymi pochówkami, nie zachowała się już żadna mogiła ani krzyż, widoczne jeszcze w latach osiemdziesiątych.

Opracowanie:Krystyna Lagierska
Data danych:
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ANSORGEMAXERS. RES. L.J.R.23.4 K. 1915-02-20--- -
HOLLATZEMILUNTOFF. L.J.R.9.8 K.1915-02-02--- -
MALLERVIKSTRITTWEHRMANN M.G.K.J.R.2.3 K. 1914-12-20--- -
NETZELPAULGEFREITER L.J.R.9.8 K. 1915-01-23--- -
PEUTZHELMUTHKRIEGSFRW. L.J.R.23.6 K. 1915-03-02--- -


Powrót do strony głównej