Jaksice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Miechów, pow. miechowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony po lewej stronie linii kolejowej Kielce-Kraków i drogi prowadzącej do szkoły w Jaksicach, naprzeciwko przystanku kolejowego Kamieńczyce. Położony na stoku wzgórza, widoczny jest jako kępa zieleni, posiada walory krajobrazowe. Założony na planie prostokąta (20 x 8 m), nadsypany z 2 stron (wys. ok. 50 cm). Wewnątrz ślady 5 mogił w postaci pagórków różnej wielkości. Cmentarz porośnięty trawą. Spoczywa tu 18 żołnierzy armii austro - węgierskiej i 1 rosyjskiej. Pierwotnie cmentarz ogrodzony był sosnowymi żerdziami, posiadał kilka mogił pojedynczych i zbiorowych. Na jednej znajdował się krzyż z napisem poświęconym siedmiu żołnierzom austro -węgierskim. Po I wojnie światowej teren obsadzono krzewami i drzewkami akacji. Obecnie, na pagórku, w zaroślach, znajduje się pomnik z napisem:

Cmentarz wojenny prawnie chroniony
1914-15
19 żołnierzy poległych w I wojnie światowej

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2011-11-11
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej