Nory


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wieliczki, pow. olecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

(foto: Bogdan Kratiuk)

Opracowanie:www.denkmalprojekt.org
Data danych:
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BRÜGGMANNHEINRICHWEHRM.8. KOMP. L. INFT. REGT. 751914-10-17--- -
BAUMEIERHERMANNWEHRM.11. KOMP. L. INFT. REGT.611914-10-17--- -
DAUMERRICHARDWEHRM.6. KOMP. L. INFT. REGT. 751914-10-17--- -


Powrót do strony głównej