Słaboszów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Słaboszów, pow. miechowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - kwatery
Opis:

Kwatery żołnierzy z 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim.
W górnym rogu cmentarza od ulicy, przy alejce św. Jana Nepomucena, na niewielkim zboczu, 5 różnej wielkości kwater wygrodzonych rowkiem. Z lewej strony skupisko krzewów i nagrobek z figurą Matki Boskiej z 1918 roku. Spoczywa tu 25 żołnierzy armii austrowęgierskiej, 8 rosyjskiej i 4 nieznanej przynależności armijnej. Pierwotnie dzielnica wojenna obejmowała 9 mogił pojedynczych i zbiorowych, na których były drewniane krzyże z napisami.
Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Krystyna Lagierska, Waldemar Fronczak, Arkadiusz Siekaniec
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej