Tczyca


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Charsznica, pow. miechowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - mogiły
Opis:

Mogiły żołnierzy 1914 r. na cmentarzu katolickim.
Pierwotnie na lewo od alejki wejściowej przed kostnicą znajdowało się 14 mogił. Mogiły w jednym rzędzie posiadały drewniane krzyże. Spoczywa tu 12 żołnierzy armii rosyjskiej i 3 austrowęgierskiej poległych w listopadzie i grudniu 1914 r. Obecnie na cmentarzu znajduje się duży pomnik z napisem "Cmentarz wojenny 1914-1918"

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2011-11-11
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej