Ucisków


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nowy Korczyn, pow. buski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Cmentarz po lewej stronie szosy Nowy Korczyn - Busko, widoczny między polami i lasem sosnowym. Założony na planie prostokąta o zaokrąglonym tylnym boku, otoczony wałem ziemnym z wejściem od strony szosy. Wewnątrz, bliżej wejścia, kopiec ziemny z kwaterą biegnącą u jego podnóża; wzdłuż wału po obu stronach kopca kwatery sięgające jego tylnej krawędzi; za kopcem 22 kwatery w trzech rzędach. Na kopcu krzyż z żelaznych rur, do którego przymocowany wycięty w blasze orzełek wojskowy z rytym napisem. Przed kopcem trzy mogiły ziemne, za nim dwie. Spoczywa tu 1366 żołnierzy armii rosyjskiej i 479 austro - węgierskiej, poległych głównie jesienią i w drugiej połowie grudnia 1914 r. Spoczywali tu również żołnierze Armii Radzieckiej, ekshumowani i przeniesieni stąd w latach pięćdziesiątych. Cmentarz założony przy pomocy miejscowej ludności, która m.in. usypała kopiec i wały. Ekshumowanych i przeniesionych z okolicy żołnierzy pochowano w kwaterach, w trzech pojedynczych mogiłach pochowano oficerów, zaś w dwóch mogiłach prawdopodobnie żołnierzy z 1939 roku. Na kwaterach ustawiono drewniane krzyże, na kopcu duży drewniany krzyż z napisem. W latach trzydziestych cmentarz obsadzono krzewami i drzewami.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2018-11-09
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej