Burzenin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Burzenin, pow. sieradzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Niezachowana kwatera na cmentarzu parafialnym. Spoczywało tu 3 żołnierzy armii niemieckiej. Obecnie teren zajęty przez nowe pochówki.
Pierwotnie mogiły poległych znajdowały się na katolickim cmentarzu, na lewo od wejścia, pod dużymi brzozami. Otoczone były pierwotnie drewnianym płotem. Na każdym grobie znajdował się kopiec oraz drewniany krzyż.
(Źródło: Alicja Młyńska, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi; Dominik Dąbrowski, Jan Kowalski, Żołnierska pamieć. Cmentarze wojenne, groby i miejsca pamięci narodowej na Ziemi Sieradzkiej).

Opracowanie:Dominik Dąbrowski
Data danych:2012-01-02
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KOKOFF?MUSK.1/ERS.BTL.I.R.1561914-11-22--- -
WOLFEMIL?2/LDSTR. BTL. PIRNA1914-11-23--- -


Powrót do strony głównej