Pińczów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Pińczów, pow. pińczowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony jest na stoku wzgórza przy ulicy Grodziskowej, za cmentarzem katolickim. Zbudowany na planie nieregularnego, zwężającego się czworoboku długości ok. 118 m. i średniej szerokości 22 m, o jednym narożniku zaokrąglonym. Ogrodzony jest murem z łamanego wapienia, z cementową nakrywą, uskokowo dostosowanym do nachylenia terenu. Od strony cmentarza katolickiego wiedzie na teren cmentarza wojennego bramka zamknięta żelazną, dwuskrzydłową furtką z prętów, z datą "1914 - 1915". Wejście ujęte jest w dwa masywne prostopadłościenne słupy z płaską koroną. Od wejścia prowadzi alejka rozwidlająca się w 1/3 długości cmentarza na boki wzdłuż ogrodzeń i zakończona schodami kamiennymi wychodzącymi na taras, na którym stoi murowana kaplica. Alejki dzielą wnętrze cmentarza na trzy pola grobowe w betonowych krawężnikach. Kaplica, będąca elementem centralnym, pochodzi z okresu późniejszego. Zbudowana jest na planie kwadratu, z dachem krytym blachą, zwieńczonym żelaznym krzyżykiem. Wnętrze nakryte sklepieniem krzyżowym z mensą ołtarzową, nad którą drewniany krzyż. W dolnej części cmentarza, po obu stronach alejki wejściowej dwie kwatery grobowe z 55 żeliwnymi krzyżami nagrobnymi. Na polu centralnym 247 krzyży w 24 poprzecznych rzędach rozdzielonych krawężnikiem i płytami chodnikowymi. Krzyże w dwóch rodzajach: łacińskie i greckokatolickie (z dolnym ramieniem skośnym). Na części krzyży zachowały się żeliwne tabliczki nagrobne z nazwiskami. Krzyże są zardzewiałe, a część połamana. Kwatery zarośnięte trawą, rzadko rosnące drzewa. Na cmentarzu spoczywa 938 poległych żołnierzy, w tym ekshumowani i przeniesieni w 1937 roku z cmentarzy wojennych w Kijach i Skowronnie Górnym. Wśród pochowanych jest 9 żołnierzy z armii niemieckiej, 497 z rosyjskiej oraz 432 z armii austrowęgierskiej. Na krzyżach i tabliczkach zachowane napisy. Na kilku kwaterach zlokalizowano późniejsze pochówki: 6 mogił i pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej. Cmentarz urządzono w 1917 i 1918 roku. W tym czasie na mogiłach ustawiono żeliwne krzyże, wzniesiono kaplicę. Teren cmentarza ogrodzono kamiennym murem.

Opracowanie:Krystyna Lagierska
Data danych:
Nazwisk: 81

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BĄKJOHANNJNFANT. K.K.L.I.R.15 1917-02-13--- -
BASSAJOSEFOSTERR. -1914-11-09--- FURS VATERLAND 
BIBERLEJOSEFJNFANT. K.K.L.I.R.15 1917-02-27--- -
BITTNERANTONVORMEISTER SCHW.H.DIV.1.2B 1915-02-16--- -
BLANKJOHANNJNFANT. -1914-08-29--- FURS VATERLAND 
BORODIN-RUSSE-1914-10-20--- FURS FATRLAND 
BOROWENSKIJOHANNLDST.JNFANT. K.U.K.J.R.99.7K.  1915-04-22--- -
CAMPAROMANHORNIST K.U.K.J.R.93---- -
CHARKIEWICZLUKASLDST.ULANE K.U.K.UL.R.7 1917-05-12--- -
CHMELEWSKIMICHALLDST.ULANE K.U.K.UNG.RGT.7 1917-05-09--- -
CZACHJOSEFRUSSE J.R.91---- -
CZERMAKJOHANNZUGSFUHRER K.K.L.R.32 1914-12-27--- -
DIRNITZ-KORPORAL K.U.K.J.R.93.7K.---- -
DORFERF.TERFELS-OSTERR. ----- FURS VATERLAND 
DRESCHERJOHANNGEFREITER K.K.J.R.93.7K.  1915-01-07--- -
DUBOVSKIPETERFAHNRICH J.R.90. 1914-12-08--- -
DVORACEKFRANZJNFANT. K.U.K.J.R.93---- -
DYTMERSKIMIECZYSL.RUSSE J.R.91---- -
EISNERJOHANNJNFANT. K.U.K.J.R.93---- -
FOLINOWMYRONJNFANT. J.R. 331---- -
FROLOWICZJWANJNFANT. J.R. 331---- -
FUKAZSOITONJNFANT. J.R. 331---- -
GANGLANTONJNFANT. K.U.K.J.R.84 1914-12-11--- -
GERAMOWFEDORRUSSE J.R. 91---- -
GILEWICZSTANISLAWLDST.ULANE K.U.K.UNG. RGT.7 1917-07-02--- -
GLATZELALFREDJNFANT. K.K.L.I.R.15 1917-02-13--- -
GLOWICKIJOSEFLDST.ULANE K.U.K.UNG.RGT.7 1917-05-03--- -
GONCZALOWGREGORRUSSE J.R. 91---- -
GRUTZVIKTOR--1914-10-03--- FURS VATERLAND 
HAMERLSTEPHANJNFANT. K.K.J.R.99.8K. 1915-04-03--- -
HENKELEMILMUSKETIER J.R.96.12.K. 1914-09-28--- -
HERALECKIANTONJNFANT. K.U.K.J.R.99.15K. ---- -
HESSKARLJNFANT. K.U.K.J.R.99.5K. 1915-03-14--- -
HILMARFRIEDRICH--1914-08-01--- FURS VATERLAND 
HRBACEKJOHANNKANONIER K.U.K.30  5 MORSER 1915-02-27--- -
IHLOOTTOJNFANT. ERS. I.R. 96 1 K. 1914-10-01--- -
JWANOWICZAEKSAJNFANT. J.R.3311914-09-25--- -
KAKSAADALBERTJNFANT. K.U.K.J.R.54. 12K.---- -
KOCZENKOWSKIMICH.HAUPTM. J.R.90 1914-12-10--- -
KOLLERJOSEFOSTERR. -1915-04-28--- FURS VATERLAND 
KOSCIOTEKADAMOSTERR. -1914-11-17--- FURS VATERLAND 
KRAJCZOWICZA.GEFREITER K.G.UNG.H.J.R.13  1914-12-01--- -
KROPIFKASINOWYJNFANT. J.R.331---- -
KUCZATOWALEKSI.HAUPTM. J.R.399 1914-11-11--- -
KUKOLWILHELMJNFANT. KK.L.I.R15.9K.4.Z. 1915-02-15--- -
KULAKOWFEDORUNTOFFZ J.R.90 1914-12-08--- -
KWIATKOWSKIJ.LDST.ULANE K.U.K.UNG.RGT.7 1917-07-13--- -
LAMESCHYCJLIAJNFANT. B.H.L.E.B.493.3K. 1917-05-28--- -
LEONTEWCZFEODORJNFANT. J.R.331---- -
LEWICKIBRONIS.FELDWEBEL 16.13.HALBKOMP. 1915-09-25--- -
LORENZW.JNFANT. K.U.K.J.R.99.5K.---- -
MATKOWIECROBERTOSTERR. -1914-11-17--- FURS VATERLAND 
MATUSZJOHANNOSTERR. ----- FURS VATERLAND 
MATYSJOSEFJNFANT. K.K.L.496.1K. 1916-07-14--- -
MICHALEKRUDOLFJNFANT. K.U.K.JR.4.12 1915-02-11--- -
MLECZKOJOHANNLDST.ULANE K.U.K.UNG.RGT.7 1917-05-26--- -
MORAWETZANDREASOSTERR. -1914-10-27--- FURS FATERLAND 
NIEDBALSKIK.JNFANT. ----- -
OSUCHJGNACYOSTERR. -1915-07-28--- FURS VATERLAND 
PALOWICZVINAZNIKIJNFANT. J.R.329---- -
PIERTROWICZZINOWIEJNFANT. J.R.329---- -
POPEKRUDOLFVORMEISTER SCHW.H.DIV.1.2B 1915-02-16--- -
PORTYSLADISLAUSJNFANT. K.U.K.J.R.93---- -
PULSTMIKOLAJJNFANT. J.R.90.13K 1914-12-14--- -
ROGACKITHEODORLDST.ULANE K.U.K.UL.R.7 1918-01-08--- -
SABATHIELJOSEFJNFANT. K.K.L.E.B.495.3K. 1917-06-03--- -
SCHAUERJOHANNKORPRAL SCHW.H.DIV.1.2B 1915-02-16--- -
SERGEJEWSTEPANJNFANT. J.R90 1915-01-16--- -
SLUSYGEORGFEUERWERKER SCHW.H.DIV.1.2B 1915-01-23--- -
SOROKINMETODYRUSSE -1914-10-23--- FURS FATRLAND 
STANEKKARLLDST.JNF. L.E.B.495.5K. 1917-08-29--- -
SUKANTONLDST.JNF. L.E.B.495.4K. 1917-09-05--- -
SZABINSKIK.JNFANT. ----- -
TILLERFRANZJNFANT. K.U.K.J.R.35 1914-11-20--- -
UNGRADWENZELJNFANT. KK.L.I.R.111915-02-09--- -
WANKAFRANZJNFANT. K.U.K.7K. 1915-01-15--- -
WENGERJNFANT-J.R.93 1914--- -
WOJCZEKPAWELJNFANT. K.U.K.J.R.75.4K. 1914-11-30--- -
WOJEWITKAGEORGILDST.ULANE K.U.K.U.RGT..7 ---- -
WYSPIANSKIPIOTRLDST.ULANE K.U..UNG.RGT. 71917-07-22--- -
ZERNOWJWANJNFANT. JNF.RGT.901915-01-13--- -


Powrót do strony głównej