Konopki Wielkie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Miłki, pow. giżycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Dobrze zachowany pomnik w formie obelisku, ozdobionego reliefem krzyża żelaznego. Na płycie czołowej tablica z inskrypcją:
“DEM EWIGEN ANDENKEN AN UNSERE GEFALLENEN IM WELTKRIEG 1914/1918 DIE DANKBARE GEMEINDE GR. KONOPKEN“.
Zachowały się też nazwiska mieszkańców.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-05-27
Nazwisk: 13

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BOGELFRIEDRICH------ -
BRZOSKAFRIEDRICH------ -
CWALINNAJOH.------ -
CZEPLUGJOH.------ -
CZYGANMAX------ -
DEKARZFRIEDR.------ -
DENIGEMIL JOH.------ -
GROSSFRIEDRICH------ -
KUTZBORSKIAUG.------ -
PARACNIKGUST.------ -
SCHARNAADOLF------ -
STENZELHERM.------ -
WASCHKGUSTAV------ -


Powrót do strony głównej