Ostróda I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Ostróda, pow. ostródzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Pozostałości cmentarza, na jego terenie również pozostałości 2 pomników poległych

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2019-01-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej