Radówek


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Górzyca, pow. słubicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niemiecka nazwa Klein Rade.
Wioska przy lokalnej drodze z Rzepina do Górzycy i dalej do Kostrzyna z ciekawym, XVw.gotyckim kościołem wybudowanym z polnego kamienia i cegły. Na ogrodzonym murem terenie przykościelnym zachował się pomnik poległych w I wojnie, o czym świadczy dość czytelna inskrypcja czołowa i płaskorzeźba na jednej ze ścian. Płaszczyzny boczne pokryte są nazwiskami, jednak niewiele z nich daje się już odczytać. Brak śladów zacierania inskrypcji, po prostu zadziałały tu destrukcyjnie siły natury. W ostatnich latach, na fali przemian, została umieszczona na nim dodatkowa tablica pamiątkowa

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-08-25
Nazwisk: 8

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BEREN??---1916-05-20--- -
BLES?SKEERNST------ -
ENGELMANN---1918-03-15--- -
PAHLWILHELM--1915-04-09--- -
REINEROTTO--1919-08-??--- -
SACH??EMIL--191?-05-27--- -
SCHULTZ------- -
STEINICKEERICH--1918-08-??--- -


Powrót do strony głównej