Radzieje


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Węgorzewo, pow. węgorzewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Przy kościele parafialnym w Radziejach znajduje się sześć pomników nagrobnych z zatartymi niestety inskrypcjami. Według Maxa Dehnena pochowanych jest tu 15 żołnierzy niemieckich oraz dwóch nieznanych żołnierzy rosyjskich. Polegli oni ok. 10 września 1914 r. w czasie walk toczonych w ramach Bitwy nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. Pochowani są tu niemieccy żołnierze z następujących pułków:
- Infanterie-Regiment von Grolmann (1. Posensches) Nr.18 stacjonującego w Ostródzie
- 5. Westpreußisches Infanterie-Regiment Nr.148 stacjonującego w Elblągu (Bydgoszczy) i Braniewie
- 3. Ostpreußisches Feldartillerie-Regiment Nr. 79 stacjonującego w Ostródzie.
Wszystkie wymienione powyżej pułki wchodziły w skład 41 Dywizji Piechoty Armii Niemieckiej stacjonującej w Iławie.

[Żródło: Max Dehnen, Die Kriegsgräber in Ostpreußen von 1914/1915 - Die Zuordnung der auf ostpreußischem Boden befindlichen Kriegsgräber aus den Jahren 1914/15 zu den Gefechtshandlungen, Holzner-Verlag, Würzburg 1966]

Opracowanie:Wolhynien
Data danych:2008-07-12
Nazwisk: 15

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BLUMENTHAL-KANONIERFELDA.R. 791914-09-10--- -
CHARJOCH-MUSK.INF.R. 1481914-09-10--- -
KNAPPE-MUSK.INF.R. 181914-09-10--- -
KNORR-MUSK.INF.R. 1481914-09-10--- -
LANGE-GEFR.-1914-09-10--- -
MEISTER-MUSK.INF.R. 1481914-09-10--- -
MÜCKE-LEUTN.INF.R. 181914-09-10--- -
PETER-MUSK.INF.R. 181914-09-10--- -
PIOTROWSKI-GEFR.INF.R. 181914-09-10--- -
SCHIMANSKI-MUSK.INF.R. 181914-09-10--- -
SEILER-MUSK.INF.R. 1481914-09-10--- -
STEINHAUS-MUSK.INF.R. 181914-09-10--- -
STROTKAMP-MUSK.INF.R. 181914-09-10--- -
TETZLAFF-MUSK.INF.R. 181914-09-10--- -
WALTER-UFFZ.INF.R. 181914-09-10--- -


Powrót do strony głównej