Kołtki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Biały Bór, pow. szczecinecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Kołtki - niemiecka nazwa wsi - Hölkewiese.
Części pomnika znajdują się przy kościele. Zachowały się dwie tablice z nazwiskami żołnierzy oraz fragment Krzyża Żelaznego.

Opracowanie:Warcisław Machura,