Rzepczyno


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Brzeżno, pow. świdwiński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Rzepczyno - niemiecka nazwa - Repzin.
Obelisk znajduje się przy kościele, na dawnym cmentarzu. Na bocznych płaszczyznach pomnika znajdują się napisy i lista poległych. Na dwóch z czterech płaszczyzn widoczne ślady zacierania inskrypcji. Część nazwisk nie jest możliwa do odczytania.

Opracowanie:Warcisław Machura,