Zajezierze


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łobez, pow. łobeski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Zajezierze - niemiecka nazwa wsi - Schönwalde.
Pomnik znajduje się w centralnej części wsi, przy drodze do kościoła. Nazwiska poległych zostały zamalowane. Obecnie pomnik stanowi podstawę figury Maryi. Obok pomnika leży jego część lub fragment innego pomnika ku czci poległych w I wojnie światowej. Znajdują się na nim dwa nazwiska poległych.

Opracowanie:Beata Zbonikowska
Data danych:2008-03-21
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
OTTO---1915-06-21--- GROHSSEE/JEZIORA WIELKIE
HEINRICH---1916-09-22--- GROHSSEE/JEZIORA WIELKIE


Powrót do strony głównej