Ochla


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:dzielnica, gm. Zielona Góra, pow. zielonogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik zlokalizowany w centrum wsi, w pobliżu kościoła (dawny ewangelicki).
Do istniejącego pomnika - upamiętniającego zwycięstwa w wojnach: prusko-austriackiej z 1866 r. i prusko-francuskiej z lat 1870-71, w formie kolumny z piaskowca, na której posadowiona była figura z podniesioną w geście pozdrowienia ręką - dobudowano skrzydła z kamienia polnego o szerokości 342 cm każde, wraz z trzema wnękami zawierającymi inskrypcje (centralna o wys. 82 cm i szer. 61 cm oraz boczne o wys. 105 cm i szer. 74 cm). Całość poprzedzona niewysokim murkiem, od którego wychodziło ogrodzenie.
Poniżej figury na każdej z czterech ścian wykute były inskrypcje z przesłaniem pomnika (ich nieznaczna część widoczna jest do dziś), a jeszcze niżej od strony frontowej – zdobienie w formie wieńca. Wysokość całkowita kolumny – ok. 315 cm.
Wspomniana wyżej figura jest jeszcze zauważalna (choć bardzo niewyraźnie) na zamieszczonej niżej reprodukcji zdjęcia z lat 30. lub początku lat 40. XX w. Dziś w jej miejscu znajduje się niewielki krzyż z wyrytym napisem WIEDERSEHEN! (zobaczyć się ponownie). Można wysnuć przypuszczenie, iż postać (o ile odlana była w brązie) mogła zostać usunięta w czasie II wojny światowej i przetopiona na potrzeby militarne, a dawni mieszkańcy liczyli na jej powrotne ustawienie po zakończeniu działań wojennych.

Opracowanie:Błażej Mościpan
Data danych:1916-10-08
Nazwisk: 6

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
HOHENAU Graf vonFR.FLIEGEROFFIZIERJAGDGESCHWADER VON RICHTHOFEN1918-07-27--- -
DAMASKEOSKARGEMEINERINF. REG.1917-08-22--- -
HUMMELGUSTAVGEFREITERINF. REG. 811918-09-23--- -
JÄSCHKEGUSTAVJÄGER-1918-08-03--- -
KÖRBEROSKARUNTEROFFIZIERINF. REG. 371918-08-02--- -
SEIFERTWILLISERGEANTINF. REG. 61918-11-01--- -


Powrót do strony głównej