Goźlice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Klimontów, pow. sandomierski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Cmentarz wojenny z zachowaną jedynie symboliczną mogiłą nieznanego żołnierza.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2018-11-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej