Nisko-Zarzecze


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nisko, pow. niżański
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz Zarzecze – Podborek leży przy DK 19 Nisko-Janów Lubelski na wysokości skrętu do Huty Deręgowskiej. Pierwotny układ cmentarza całkowicie zatarty. Nie ma bliższych danych odnoście do liczby czy narodowości pochowanych tutaj żołnierzy. Cmentarz został w 1988 roku z urzędu wpisany do rejestru zabytków (nr 334/A) pod nazwą Spokojna – Podborek. Niewielki teren otoczono jest metalowymi słupkami połączonymi łańcuchem (łańcucha już nie ma). W centrum, na betonowej płycie, ustawiony jest pamiątkowy głaz bez tablicy.
(Ewidencja miejsc pamięci narodowej)

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2020-02-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej