Rudnik nad Sanem I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Rudnik nad Sanem, pow. niżański
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Z boku cmentarza parafialnego znajduje się kwatera najprawdopodobniej żołnierzy austrowęgierskich. W 58 mogiłach indywidualnych i 1 zbiorowej pochowano nieznaną liczbę niezidentyfikowanych żołnierzy poległych w walkach o linię Sanu. Aleja wiodąca między grobami kończy się przed monumentalnym pomnikiem ustawionym na kwaterze. Na trójstopniowym fundamencie ustawiony jest cokół z piaskowca zwieńczony iglicą. Na licu umieszczony jest wieniec laurowy i daty 1914-1915. Na tylnej ścianie tablica z napisem: WY ZA NAS – MY DLA WAS. Kwatera z całą pewnością zajmowała kiedyś znacznie większy teren. Za pomnikiem znajdowały się najprawdopodobniej groby zbiorowe. W 2005 roku rozpoczęto remont kwatery, podczas którego ustawiono wygrodzenie w formie ozdobnych słupków połączonych łańcuchem. Wymieniono zniszczone obramowania mogił i krzyże. Zamiast brzozowych ustawiano są ozdobne dębowe. Przeprowadzono także konserwację pomnika głównego. Kwatera została w 1989 roku z urzędu wpisana do rejestru zabytków (nr 1134) jako cmentarz z I wojny światowej.

Opracowanie:Tomasz Wajda, Jakub Kania
Data danych:2020-02-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej