Rudnik nad Sanem II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Rudnik nad Sanem, pow. niżański
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Samodzielny cmentarz leśny na pograniczu miejscowości Borowina i Rudnik nad Sanem. Nie zachowały się żadne elementy pierwotnego wystroju. Podczas remontu przeprowadzonego w 2001 roku, niewielki cmentarzyk otoczono ogrodzeniem z metalowych elementów. We wnętrzu, na betonowym fundamencie, ustawiony jest niewysoki krzyż metalowy. Na przecięciu ramion daty 1914 – 1918 . Poniżej umieszczona jest tabliczka metalowa o treści: CMENTARZ WOJENNY ŻOŁNIERZY AUSTRO – WĘGIERSKICH POLEGŁYCH W WALKACH W PAŹDZIERNIKU 1914 R. ORAZ W MAJU I CZERWCU 1915 R. Liczba pochowanych nie jest znana. W 1989 roku cmentarz został z urzędu wpisany do rejestru zabytków (nr 332/A) jako założony w 1915 roku dla żołnierzy niemieckich i austro–węgierskich. W okresie od 1.05.2015r. do 30.09.2015r. zostały wykonane prace rewitalizacyjne. Uporządkowano i podsypano mogiły, wymieniono zmurszałe krzyże brzozowe na dębowe, oznaczono cmentarz tablicą informacyjną przy drodze. Cmentarzem opiekują się uczniowie SP 3 w Stróży oraz harcerze Hufca Nisko.

Opracowanie:Tomasz Wajda, Jakub Kania
Data danych:2020-02-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej