Rudnik nad Sanem III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Rudnik nad Sanem, pow. niżański
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Mogiła znajduje się w dawnym parku dworskim. Obok wysokiego metalowego krzyża ustawione jest niziutkie, metalowe ogrodzenie. We wnętrzu, na kamiennym głazie umieszczona jest płyta z napisem: POLEGŁYM W WALCE 10 X – 4 XI 1914. Najprawdopodobniej pochowano tutaj żołnierzy austrowęgierskich poległych podczas forsowania Sanu. Według niepotwierdzonych źródłowo informacji spoczywa tutaj kilkudziesięciu, niestety niezidentyfikowanych żołnierzy.
(Ewidencja miejsc pamięci narodowej)

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2020-02-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej