Tarnobrzeg


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Tarnobrzeg, pow. m. Tarnobrzeg
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Po prawej stronie od wejścia na cmentarz znajduje się kamień pamiątkowy na którym jest tablica z napisem:
"W HOŁDZIE SYNOM ZIEMI TARNOBRZESKIEJ - BOHATERSKIM OBROŃCOM LWOWA i KRESÓW WSCHODNICH z LAT 1918-1920 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TARNOBRZEGA RADA MIASTA TARNOBRZEGA TARNOBRZEG 11 LISTOPADA 2000.
Obok kamienia kamienna urna z napisem: "ZIEMIA Z CMENTARZA OBROŃCÓW LWOWA".
Naprzeciw wejścia znajduje się pomnik z tablicą na której znajduje się napis:
"POLEGŁYM W I i II WOJNIE ŚWIATOWEJ SPOŁECZEŃSTWO TARNOBRZEGA"
Obok pomnika znajduje się tablica pamiątkowa z napisem:
"CMENTARZ WOJENNY
1914 - 1939"
Tu spoczywają żołnierze polegli na polach walk I i II Wojny Światowej. W lewym skrzydle cmentarza - 233 bezimiennych grobów żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej oraz 10 mogił żołnierzy Września. Prawe skrzydło cmentarza, to 62 mogił żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Wojnie Obronnej 1939 roku. Wśród nich spoczywa bohaterski obrońca Tarnobrzega ppor. Józef Sarna. Pomnik-symbol czci i pamięci spoczywających tu żołnierzy ufundowało społeczeństwo naszego miasta.
Opiekę nad cmentarzem sprawuje młodzież Zespołu Szkół Górniczych "Siarkopol" w Tarnobrzegu".
Za pomnikiem znajdują się groby żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. Na grobach znajdują się kamienne krzyże z orłem i tabliczki z nazwiskami. Po lewej stronie cmentarza znajdują się płyty nagrobne żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, zachowała się tylko jedna tabliczka z nazwiskiem.

Opracowanie:Sławomir Trela
Data danych:2008-12-12
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DÚLSBÚRGKONRADGFTK.U.K. INFT. RGM. Nr. 921915--- -


Powrót do strony głównej