Jazowa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wiśniowa, pow. strzyżowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz leśny, do którego prowadzi asfaltowa, oznaczona droga. Pierwotnie pochowano tu 80 żołnierzy, później cmentarz został powiększony. Na cmentarzu 19 mogił ziemnych ledwie widocznych, w centrum duży krzyż, całość ogrodzona. W rogu znajduje się metalowy krzyż z tabliczką: "Cmentarz wojenny żołnierzy nieznanych z pierwszej wojny światowej. Ufundował Tadeusz Grochowski z Jazowej. Część ich pamięci".
Nekropolia odnowiona i oznaczona w 2018 r.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2018-11-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej