Ełk II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Ełk, pow. ełcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Przydrożna mogiła zlokalizowana na rogatkach Ełku, przy drodze w kierunku na Stare Juchy. Miejsce pochówku 16 żołnierzy niemieckich.

Opracowanie:Dariusz Klekotko
Data danych:2008-03-23
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SELLENFINRICHARDHAUPTMAN49 REG. PION 23 BAT1914-10-14--- POMMERNDORF/POMIANY


Powrót do strony głównej