Jaksonowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Długołęka, pow. wrocławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - mogiła
Opis:

Na cmentarzu pojedynczy grób oficera. Pomnik nagrobny w formie dużego krzyża, z napisem w języku niemieckim: "Bądź wierny aż do śmierci", u stóp którego oparty jest wieniec laurowy przebity szablą.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2009-07-01
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
UHLMANNPAULGENERAŁ PORUCZNIKKRÓL.PRUS.1918-02-01-1855-04-17OBER POELTEN- ITALIEN -


Powrót do strony głównej