Stary Wołów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wołów, pow. wołowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałość pomnika, prawdopodobnie sam cokół z tablicą inskrypcyjną oraz nagrobek dwóch poległych braci z inskrypcją: Zum Gedächtnis der / für Deutschland gefallenen / Brüder / Kurt Joachim Sydow / Fähnrich im 4. Niederschl. / Infant. Reg. No. 51. / * d. 24. 11. 1893 † d. 12. 7. 1915 / beim Sturm auf den Kirchhof / v. Souchez / Georg Friedrich Sydow / Leutnant und Regimentsadjutant / * d. 2. 6. 1892 † d. 21. 7. 1918 / (?) Schles. Feld Art. Reg. No. 6. / bei Hattonchâtel

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Arkadiusz Łojek
Data danych:2008-03-24
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SYDOWKURT JOACHIMFÄHNRICH4 NIDESCHL. INFANT. REGT. 511915-07-12SOUCHEZ1893-11-24- -
SYDOWGEORG FRIEDRICHLEUTNANT U. REGIMENTSADJUTANT? SCHLES. FELD. ART. REGT. 61918-07-21HATTONCHÂTEL1892-06-02- -


Powrót do strony głównej